Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R011167

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ISI SVILUPPO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65799/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 45 594 520

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 65799 / B
Deň zápisu: 16.06.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 29.11.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: rozdelenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: Gestim Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 22B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 54 518 482

Obchodné meno/názov: ISI group s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 36 841 595

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1