Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011151

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: VODAFONE GLOBAL NETWORK LIMITED, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2063/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 46 489 509

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2012

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení,

3. počítačové služby,

4. poskytovanie hostingových služieb informačno-komunikačných technológií,

5. poskytovanie telekomunikačných dátových služieb vrátane virtuálnej privátnej siete (VPN),

6. poskytovanie telekomunikačných služieb, medzinárovné širokopásmové služby,

7. poskytovanie telekomunikačných služieb: prenájom telekomunikačných okruhov,

8. poskytovanie telekomunikačných služieb: ethernet,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Alexander Henricus Lentink, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dene Road 62, Názov obce: Northwood, PSČ: HA6 2DF , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 13.06.1966, Deň vzniku funkcie: 05.02.2018

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za spoločnosť robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14. 10. 2011 v zmysle ust. § 21 Obchodného zákonníka

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.08.2015

3. Philip Stephen Davis - deň zániku funkcie vedúceho organizačnej zložky: 25.09.2015

4. Rozhodnutie zahraničnej osoby o zmene sídla zo dňa 04.02.2016.

5. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 05.02.2018.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: VODAFONE GLOBAL NETWORK LIMITED

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fitzwilliam Square 38/39, Názov obce: Dublin 2, PSČ: DO2 NX53 , Štát: Írsko 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Register obchodných spoločností Číslo zápisu: 282637

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Greg Mook, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jack Straws Lane 85, Názov obce: Oxford, PSČ: Ox3 odw , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 03.06.1961, Deň vzniku funkcie: 19.09.2016

Meno a priezvisko: Helen Watson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meadway 23, Názov obce: Berkhamsted, Hertfordshire, PSČ: Hp4 2pn , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 11.12.1972, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018

Meno a priezvisko: Saverio Da Rin Bettina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Cavada 19/F, Názov obce: Tesero, PSČ: 38038 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 02.01.1971, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

 

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene zahraničnej právnickej osoby konajú konatelia samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1