Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010849

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: AQUADOG MINERAL WATER LTD, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2636/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanovo nám. 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 48 005 941

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2015

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. vydavateľská činnosť

7. administratívne služby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Henrieta Jankovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenská 16012/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 22.12.1970, Deň vzniku funkcie: 06.06.2018

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Organizačná zložka je navonok zastupovaná vedúcim organizačnej zložky samostatne. Podpisovanie za organizačnú zložku sa vykoná tak, že vedúci organizačnej zložky pripojí svoje podpis k obchodnému menu organizačnej zložky.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby bol zriadený rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 07.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: AQUADOG MINERAL WATER LTD

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suite 1, 3rd Floor, St. James´s Square 50, Názov obce: Londýn, PSČ: SW1H0BL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register spoločností pre Anglicko a Wales Číslo zápisu: 9229556

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Peter Alexander Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 7763/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 10.11.1996, Deň vzniku funkcie: 09.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Samostatne

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1