Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010855

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Aspironix s.r.o., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2760/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 46 492 054

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2012

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Pavlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatopluka Čecha 1529, Názov obce: Černošice, PSČ: 25228 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.07.1967, Deň vzniku funkcie: 20.07.2012

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky podniku je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Aspironix s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradčanské nám. 60/12, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11800 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register, vedený Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: oddiel C, vložka 162086

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ:

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Pavlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatopluka Čecha 1529, Názov obce: Černošice, PSČ: 25228 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 07.07.1967, Deň vzniku funkcie: 09.08.2011, Spôsob konania osoby: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Meno a priezvisko: Petr Hambálek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Haškovcem 1561, Názov obce: Příbor, PSČ: 74258 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.06.1960, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1