Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010885

OBCHODNÉ MENO: Cargo insurance engineering k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 1634/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 50 514 903

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2016

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Reklamné a marketingové služby

5. Administratívne služby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Počítačové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementári

Obchodné meno/názov: Hoffmann & Co, CZ/SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 491 130, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Zástupca

Meno a priezvisko: Erik Hoffmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Hirschgrund 10, Názov obce: Ursprung, PSČ: 09385 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 11.05.1969, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Obchodné meno/názov: Hoffmann & Co, CZ/SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 491 130, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Zástupca

Meno a priezvisko: Jiří Brüch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartošova 818, Názov obce: Strážnice, PSČ: 696 62 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.12.1959, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Štatutárnym orgánom spoločnosti je komplementár. Komplementár koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: Hoffmann & Co, CZ/SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 491 130

Komanditisti

Meno a priezvisko: Erik Hoffmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Hirschgrund 10, Názov obce: Ursprung, PSČ: 09385 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 11.05.1969

Výška vkladu:  313,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  313,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bernhard Rieder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hagenbrunnerstrasse 42, Názov obce: Bisamberg, PSČ: 2102 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.06.1969

Výška vkladu:  312,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  312,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mag. Johannes Sturm, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viriotgasse 4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.12.1962

Výška vkladu:  313,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  313,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jiří Brüch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartošova 818, Názov obce: Strážnice, PSČ: 696 62 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.12.1959

Výška vkladu:  312,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  312,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti zo dňa 12.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1