Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011159

OBCHODNÉ MENO: Zeleninárska s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 114420/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 455, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 

IČO: 35 910 445

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

4. poradenstvo v obore pestovania a ochrany rastlín,

5. skladovanie, úprava a spracovanie zemiakov, zeleniny a ovocia,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Mačaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 455, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 14.12.1978, Deň vzniku funkcie: 01.10.2016

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mačaj, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 455, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 20.06.1982, Deň vzniku funkcie: 01.10.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Nešťáková, Bydlisko: Názov obce: Kráľová pri Senci 890, PSČ: 900 50 , Dátum narodenia: 05.01.1980, Deň vzniku funkcie: 01.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MAČAJ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 455, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , IČO 55 032 648

Výška vkladu:  865 538,000000 EUR, Rozsah splatenia:  865 538,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   865 538,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   865 538,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva zo dňa 29.11.2004, v zmysle ust. §§ 221 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 22.10.2007. Zmena obchodného mena zo Zeleninárska spoločnosť - Kráľová pri Senci, družstvo na Zeleninárska spoločnosť, družstvo.

3. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 1.6.2008.

4. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.04.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1