Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011143

OBCHODNÉ MENO: Venturi s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 116829/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 8595/18, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 

IČO: 50 685 767

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Služby požičovní

15. Textilná výroba

16. Výroba potravinárskych výrobkov

17. Výroba kŕmnych zmesí

18. Výroba nápojov

19. Odevná výroba

20. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

21. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

22. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

23. Výroba bižutérie a suvenírov

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Sťahovacie služby

26. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

29. Chov vybraných druhov zvierat

30. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

31. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

34. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

35. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

37. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

38. Prevádzka malých plavidiel

39. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

40. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

41. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

43. Čistiace a upratovacie služby

44. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Edita Pančíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1275/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 31.12.1957, Deň vzniku funkcie: 25.01.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Turčáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasinského 3371/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 01.09.1983, Deň vzniku funkcie: 25.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Edita Pančíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 1275/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 31.12.1957

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Turčáni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasinského 3371/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 01.09.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.01.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1