Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011136

OBCHODNÉ MENO: TULIP TOURS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22579/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. M. Benku 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 35 797 045

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konenčnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

6. poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov,

7. faktoring a forfaiting - okrem súdneho vymáhania pohľadávok,

8. prieskum trhu,

9. prenájom motorových vozidiel,

10. prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení,

11. automatizované spracovanie dát,

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

13. poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a informatiky,

14. organizovanie kurzov, školení, seminárov, rekvalifikácií v oblasti vzdelávania,

15. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

16. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,

17. leasing - prenájom hnuteľných vecí,

18. poskytovanie služieb sprostredkovania prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet v zmysle generálneho povolenia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR č. 237/320/2000.

19. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

20. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

21. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,

22. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ophir Ben Ezra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplanski 23, Názov obce: Kfar Saba, Štát: Izraelský štát , Dátum narodenia: 11.06.1973, Deň vzniku funkcie: 06.02.2018

Meno a priezvisko: Gil Shechter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabotinsky st. 20, Názov obce: Azor, Štát: Izraelský štát , Dátum narodenia: 21.01.1976, Deň vzniku funkcie: 10.04.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Dana Pavliščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná ulica 582, Názov obce: Vojčice, PSČ: 076 22 , Dátum narodenia: 11.09.1978, Deň vzniku funkcie: 24.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti a menám konateľov pripoja podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Go Global travel, LTD, IČO: 51 292 1800, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bar Kochva 23, Názov obce: Bnei Brak, PSČ: 5126002 , Štát: Izraelský štát , Iné identifikačné číslo: 51 292 1800

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 347/2000 zo dňa 21.9.2000 v zmysle ust. § 57, §§ 105-153 Zák.č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice Nz 353/2000 zo dňa 27.9.2000 spísaný notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.

2. Ohlasovací list na poskytovanie služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a na poskytovanie služby prenosu hlasu po sieti Internet doručený na Telekomunikačný úrad SR dňa 4.10.2000.

3. Notárska zápisnica N 110/2001, Nz 110/2001 zo dňa 7.5.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného PETERSON projekt, s.r.o. na nové TULIP TOURS, s.r.o.

4. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 133/2001, Nz 137/2001 dňa 7.6.2001.

5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.6.2001. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 164/2001, Nz 168/2001 dňa 29.6.2001.

6.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2010.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1