Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011139

OBCHODNÉ MENO: U&Sluno SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26486/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 35 835 681

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

6. finančný lízing

7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Krupa, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Energetiků 941, Názov obce: Orlová - Lutyně, PSČ: 735 14 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.02.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: U&SLUNO, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 2653/28, Názov obce: Ostrava, PSČ: 70200 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 25 824 848

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.4.2002 v zmysle ust. § 24, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Peter Dostál, deň zániku funkcie: 17.10.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2002. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.10.2002.

3. Ing. Natália Maurerová, deň zániku funkcie : 30.4.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2003.

4. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006 pod. č. 32Exre/326/06 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.9.2007.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.2.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1