Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011142

OBCHODNÉ MENO: valllue solutions s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14386/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 35 714 760

DEŇ ZÁPISU: 14.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. prenájom hnuteľných vecí

4. administratívne služby

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovanie v oblasti obchodu,

9. Verejné obstarávanie

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Remiaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 2603/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 27.09.1988, Deň vzniku funkcie: 06.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť, konať za spoločnosť a podpisovať za spoločnosť v plnom rozsahu a to samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: valllue s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 3/A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 36 753 688

Výška vkladu: 27 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 27 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Gabriel Remiaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 2603/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 27.09.1988

Výška vkladu: 27 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 27 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  54 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  54 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 15/97, Nz 15/97 zo dňa 18.3.1997 v súlade s § 57, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. spísanou notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom Stary spis: S.r.o. 21395

2. Notárska zápisnica N 116/97, Nz 110/97 spísaná dňa 29.4.1997 notárkou JUDr.Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie zá- kladného imania novým nepeňažným vkladom. Stary spis: S.r.o. 21395

3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 191/99, Nz 178/99 dňa 10.3.1999 ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 6.4.1999 a dodatky zo dňa 8.4.1999 k zakladateľskej listine.

4. Prevod obchodných podielov a zmena sídla schválená na valnom zhromaždení dňa 27.10.1999.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2006.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2006. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.8.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Drevounia-Interier, s.r.o.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1