Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011138

OBCHODNÉ MENO: TWR agency, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82437/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 46 735 879

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ivan Zuštiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kniežacích mohylách 5078/7H, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 24.01.1964, Deň vzniku funkcie: 11.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: T.W.R. media, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banšelova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 04 , IČO 12 664 936

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.06.2012 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1