Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011140

OBCHODNÉ MENO: Ústav technológií a inovácií, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74802/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudolfa Mocka 1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 46 190 597

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. reklamné a marketingové služby,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Prieskum trhu a verejnej mienky

11. Administratívne služby

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Počítačové služby

14. Poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Dizajnérske činnosti

18. Fotografické služby

19. Organizovanie športových podujatí

20. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

21. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Prípravné práce k realizácii stavby

25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Matušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učiteľská 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 29.06.1980, Deň vzniku funkcie: 20.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Matušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Učiteľská 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 29.06.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.05.2011 v zmysle dodatku č.1 zo dňa 26.07.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného ZUMA Management s. r. o. na nové Ústav technológií a inovácií, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1