Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011135

OBCHODNÉ MENO: TSP - TESTSERVIS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160117/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 1524/75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 36 243 752

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nedeštruktívne skúšanie materiálov

2. poradenská činnosť v oblasti nedeštruktívneho skúšania materiálov

3. poradenská činnosť v oblasti energetiky a životného prostredia

4. poradenská činnosť v oblasti systémov kvality

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

8. prenájom strojov, zariadení, prístrojov, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

9. výroba a hutnícke spracovanie kovov

10. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

12. kovoobrábanie

13. zámočníctvo

14. výroba strojov na zváranie

15. výroba zváracích materiálov

16. prieskum trhu

17. marketingové služby

18. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Valér Demjan, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 09.07.1976, Deň vzniku funkcie: 18.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Valér Demjan, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 09.07.1976

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: WADAMO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 54 139 180

Výška vkladu: 7 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 550,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.02.2001 podľa slovenského práva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1