Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011127

OBCHODNÉ MENO: TARIOX Global, s.r.o

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149589/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 48 066 516

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/

2. sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. prenájom hnuteľných vecí

5. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. chov vybraných druhov zvierat

8. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. vedenie účtovníctva

11. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

12. administratívne služby

13. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Simona Veselová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 607/4, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 15.06.1988, Deň vzniku funkcie: 09.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: v mene spoločnosti konajú a podpisujú vo všetkých veciach konatelia každý samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Simona Veselová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleduľová 607/4, Názov obce: Hamuliakovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 15.06.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1