Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011128

OBCHODNÉ MENO: T-biznis, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52927/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 103/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 44 198 256

DEŇ ZÁPISU: 17.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. počítačové služby,

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamné a marketingové činnosti,

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Sťahovacie služby

8. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

9. Kuriérske služby

10. Zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Hugo Schuller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.12.1988, Deň vzniku funkcie: 16.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Hugo Schuller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.12.1988

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.5.2008 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 30.5.2008 a dodatku č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 13.6.2008 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2011 - tiež zmena sídla.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2015.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1