Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011115

OBCHODNÉ MENO: Sonografické gynekologické a prenatálne centrum SGPC s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53261/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 28 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 44 163 550

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Ambulancia špecializovaná v odbore: gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii, matero - fetálna medicína

2. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore: gynekológia a pôrodníctvo

3. Zariadenie spoločných a vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Vydavateľská činnosť

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Igor Slezák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1964, Deň vzniku funkcie: 03.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Igor Slezák, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 12.09.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.4.2008 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1