Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011116

OBCHODNÉ MENO: Speakers, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53723/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 44 279 621

DEŇ ZÁPISU: 31.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. vydavateľská činnosť,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. prieskum trhu a verejnej mienky,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

8. počítačové služby,

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

10. jazykové korektúry textov,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

14. administratívne služby,

15. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šembera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridlicová 2/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 07.11.1964, Deň vzniku funkcie: 31.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu obchodnej spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šembera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridlicová 2/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 07.11.1964

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.6.2008 v znení Dodatku č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1