Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011118

OBCHODNÉ MENO: STAVEBNÁ KANCELÁRIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8055/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 31 385 222

DEŇ ZÁPISU: 14.11.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť v stavebníctve,

2. - sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve,

3. - vykonávanie inžinierských stavieb,

4. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb,

5. - vykonávanie dopravných stavieb,

6. správa bytového a nebytového fondu,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby,

9. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Antal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.05.1951

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Antal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.05.1951

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.11.1994 pod č. N 265/94, Nz 272/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 14897

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 160/98, Nz 158/98 spísanej dňa 24.4.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1