Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011119

OBCHODNÉ MENO: STOOR Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11037/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedlárska 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 35 690 810

DEŇ ZÁPISU: 21.05.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. - sprostredkovateľská činnosť,

4. - prenájom strojov a prístrojov,

5. - reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych záznamov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Králik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Lomom 4063/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.11.1987, Deň vzniku funkcie: 22.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť vo všetkých právnych veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Králik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Lomom 4063/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.11.1987

Výška vkladu: 2 333,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 333,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Králik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Lomom 4063/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.10.1989

Výška vkladu: 2 333,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 333,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavel Uher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súkenícka 985/30, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 10.04.1967

Výška vkladu: 2 334,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 334,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.5.1996 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 17972

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 11. 2002.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25. 7. 2003, na ktorej rozhodli o zmene predchádzajúceho obchodného mena CENTRUM MARKET, spol. s r. o. Zmluvy o prevode obchodných podielov z 30. 7. 2003.

4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2003.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.3.2005.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.08.2007 - zmena sídla spoločnosti, schválenie prevodu obchodného podielu.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1