Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011120

OBCHODNÉ MENO: Stupavská investičná, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28932/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 32/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 

IČO: 35 858 885

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,

4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. čistiace a upratovacie práce,

7. faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom,

8. prenájom hnuteľných vecí - leasing,

9. poradenská činnosť v predmetoch podnikania,

10. prenájom motorových vozidiel,

11. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch triedy 3 a 4 a vo vyšších triedach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Maroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 579/27, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 13.02.1979, Deň vzniku funkcie: 03.05.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FDP Investments a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 32/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , IČO 35 756 951

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 359/2003, Nz 39583/2003 zo dňa 22.5.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.5.2005 - zmena sídla. Zánik funkcie konateľa Ing. Daniela Duchoňa dňa 3.5.2005.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2006.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.02.2012, ktorým sa mení sídlo spoločnosti z Bezručova 19, 900 31 Stupava na Mariánska 32/A, 900 31 Stupava.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1