Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011112

OBCHODNÉ MENO: SmartinG, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 98544/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 47 752 661

DEŇ ZÁPISU: 17.04.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Verejné obstarávanie – poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania na kľúč

2. Administratívne služby

3. Fotografické služby – zákazkové fotenie, výroba a spracovanie fotografických tématických celkov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Kuriérske služby

8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

9. Počítačové služby

10. Vydavateľská činnosť

11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Faktoring a forfaiting

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Vedenie účtovníctva

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Reklamné a marketingové služby

21. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Boržík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 28.06.1981, Deň vzniku funkcie: 17.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Boržík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 28.06.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.04.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1