Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011111

OBCHODNÉ MENO: SLNEČNICE - MESTO 2, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166428/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 50 335 332

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

7. prieskum trhu a verejnej mienky

8. reklamné a marketingové služby

9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. predaj nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Beleš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Baránku 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 30.12.1956, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Ján Krnáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 07.10.1983, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SLNEČNICE - BYTY, k.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 47 235 136

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Cresco Capital, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 7263/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 53 042 468

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: KPC, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , IČO 53 042 514

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.05.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2016.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2018.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.2.2019, na ktorom bola schválená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na komanditnú spoločnosť.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1