Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011101

OBCHODNÉ MENO: SERVIS R.F.M., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18051/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1.mája 5866/9A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 35 754 800

DEŇ ZÁPISU: 20.10.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie v rozsahu predmetu činnosti,

2. montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov,

3. inštalácia, odborné technické prehliadky a skúšky, oprava elektrickej požiarnej signalizácie,

4. prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. čistiace a upratovacie práce,

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Štulpa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 5866/9A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.11.1946, Deň vzniku funkcie: 13.06.2011

Meno a priezvisko: Oľga Štulpová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 5866/9A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 09.01.1957, Deň vzniku funkcie: 30.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že konateľ k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Štulpa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 5866/9A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 12.11.1946

Výška vkladu: 13 279,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 279,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 279,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 279,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.5.1998 v súlade s ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák.č. 11/1998 Zb.

2. Rozhodnutie Okresného úradu v Senci č.j. 3379/98 zo dňa 19.11.1998 právoplatné 23.11.1998.

3. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.10.2001. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 16.11.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné SYTELI R.F.M., s.r.o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2006.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2006.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.06.2009.

8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2011

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2012.

10. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnejo valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1