Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011103

OBCHODNÉ MENO: SG Consulting, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54098/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 50/6 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 44 294 794

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. automatizované spracovanie dát,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. administratívne a kancelárske práce,

8. výroba dekoračných a užitkových predmetov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriela Galbavá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 50/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 27.06.1983, Deň vzniku funkcie: 22.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárny orgán koná a podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriela Galbavá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 50/6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 27.06.1983

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 07.07.2008 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1