Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011096

OBCHODNÉ MENO: Rosnička SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43451/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 89, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 31 330 045

DEŇ ZÁPISU: 11.08.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - zabezpečovanie čistiacich služieb,

2. - maliarske a natieračské práce,

3. - realizácia sadových úprav a výkopových prác,

4. inžiniersko investičná činnosť,

5. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

6. vykonávanie prípravných prác pre stavbu,

7. poradensko konzultačná činnosť v oblasti získavania alternatívnych zdrojov energií, úpravy kontaminovaných pôd a vôd, racionálnej a diétnej výživy,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

9. sprostredkovanie v oblasti obchodu,

10. - činnosť organizačného a ekonomického poradcu,

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

12. reklamná a propagačná činnosť,

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

14. manažment,

15. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

20. skladovanie,

21. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,

22. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,

23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

24. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Závodský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 2A/9814, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 23.07.1964, Deň vzniku funkcie: 15.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Závodský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 2A/9814, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

Výška vkladu: 15 232,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 232,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Rosnička Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 89, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 814 918

Výška vkladu:  768,000000 EUR, Rozsah splatenia:  768,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok č.1 zo dňa 2.9.1993 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1992. Stary spis: S.r.o. 6700

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2002. Ing. Marek Závodský - deň zániku funkcie: 27.5.2002 Igor Múdry - deň zániku funkcie. 27.5.2002. Ing. Jozef Závodský - deň zániku funkcie: 27.5.2002 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2002, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z: ROSNIČKA, spol. s r.o. na: SOSNIČKA, spol. s r.o. a zmena sídla.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2003. Nové znenie spoločenskej zmluvy z 02.12.2003.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.12.2015. Rozhodnutie konateľa o premene menovitej hodnoty vkladu spoločníka a o premene menovitej hodnoty základného imania zo dňa 22.12.2015.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.03.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1