Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011090

OBCHODNÉ MENO: REEGAS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73405/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 46 185 348

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby,

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

8. správa bytového a nebytového fondu,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďumbala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 17.05.1985, Deň vzniku funkcie: 28.05.2011

Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. PhDr. Richard Brúder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 12.07.1973, Deň vzniku funkcie: 28.05.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďumbala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 17.05.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. PhDr. Richard Brúder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 14/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 12.07.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.4.2011 v znení spoločenskej zmluvy zo dňa 23.5.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.10.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1