Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011098

OBCHODNÉ MENO: RS Planung & Management s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58823/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 37/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 44 800 011

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. vydavateľská činnosť,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

7. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

9. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravu a údržba meracej a regulačnej techniky

10. Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia

11. Poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb

12. Poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov

13. Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality

14. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rudolf Senger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 582/10, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.07.1959, Deň vzniku funkcie: 11.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Senger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 582/10, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.07.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.06.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1