Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011094

OBCHODNÉ MENO: RMS Promotion s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117961/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 8, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 50 502 158

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. faktoring a forfaiting

6. administratívne služby

7. reklamné a marketingové služby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. skladovanie a uskladňovanie

13. prevádzkovanie verejného skladu

14. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

15. kuriérske služby

16. vydavateľská činnosť

17. počítačové služby

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. vedenie účtovníctva

23. prieskum trhu a verejnej mienky

24. prenájom hnuteľných vecí

25. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Sladký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 8, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 18.04.1967, Deň vzniku funkcie: 27.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Sladký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalviová 8, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 18.04.1967

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1