Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011097

OBCHODNÉ MENO: RoUP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76363/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 2143/18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 46 396 446

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. čistiace a upratovacie služby,

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

4. poskytovanie služieb v lesníctve a záhradníctve,

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

10. Administratívne služby

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Sťahovacie služby

14. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Róbert Baňár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 2143/18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 07.10.1979, Deň vzniku funkcie: 13.10.2011

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Sloboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Veselého 2733/2, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 02.02.1976, Deň vzniku funkcie: 13.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Baňár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 2143/18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 07.10.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Sloboda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alojza Veselého 2733/2, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 02.02.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 06.10.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1