Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011085

OBCHODNÉ MENO: QUINSY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 91300/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 47 244 682

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Počítačové služby

8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Marianna Maťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.06.1973, Deň vzniku funkcie: 27.05.2013

Meno a priezvisko: Boris Maťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 09.01.1973, Deň vzniku funkcie: 27.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú samostatne v celom rozsahu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Marianna Maťková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.06.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia.

Obchodné meno/názov: BEZZA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 187, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , IČO 47 240 962

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 417/2012 Nz 44344/2012 zo dňa 19.11.2012. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.11.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1