Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011079

OBCHODNÉ MENO: PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130055/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7614/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 44 578 911

DEŇ ZÁPISU: 17.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. počítačové služby

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. spracovanie prírodného medu

6. výroba nápojov

7. finančný leasing

8. faktoring a forfaiting

9. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

10. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. Administratívne služby

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

16. Dizajnérske činnosti

17. Donášková služba

18. Fotografické služby

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo

21. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

22. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

26. Polygrafická výroba a knihárske práce

27. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

28. Poskytovanie služieb osobného charakteru

29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

30. Poskytovanie sociálnych služieb

31. Prenájom hnuteľných vecí

32. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

33. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

34. Prevádzkovanie športových zariadení

35. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

36. Projekčná činnosť v investičnej výstavbe

37. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

38. Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

39. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

40. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

41. Reklamné a marketingové služby

42. Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

43. Služby požičovní

44. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

45. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

46. Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

47. Vedenie účtovníctva

48. Vydavateľská činnosť

49. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,

50. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

51. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

52. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

53. Výroba bižutérie a suvenírov

54. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory, vozidlá a signalizácie

55. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii

56. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

57. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

58. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

59. Výroba počítačových a elektronických výrobkov

60. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

61. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

62. Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

63. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

64. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

65. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

66. Investičné činnosti v rozsahu vlastného majetku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Napoleon Šomský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 40/3524, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 14.03.1937, Deň vzniku funkcie: 17.01.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Napoleon Šomský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 40/3524, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 14.03.1937

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DECAR, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 40/3524, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 44 484 704

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1