Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011086

OBCHODNÉ MENO: R+S Service, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54341/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 58, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 44 364 261

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,

5. správa a údržba nebytového fondu v rozsahu obstarávania údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb,

6. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

8. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích,

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

10. búracie a ručné výkopové práce,

11. maliarske, natieračské a sklenárske práce,

12. upratovacie práce,

13. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Stanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.10.1975, Deň vzniku funkcie: 10.09.2008

Meno a priezvisko: Ing. Adrián Ružinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 30.08.1976, Deň vzniku funkcie: 10.09.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia. Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí každý z konateľov svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Stanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 14.10.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Adrián Ružinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 30.08.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.8.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 10.08.2012. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z R & S Real Estate, s.r.o., Bulharská 70, 82104 Bratislava na R+S Service, s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.02.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1