Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011087

OBCHODNÉ MENO: RAMIRENT spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1327/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 65, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 

IČO: 17 321 484

DEŇ ZÁPISU: 11.09.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel v stavebníctve

2. poradenstvo, lektorstvo a konzultačná činnosť v strojárenskej oblasti

3. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením.

4. výroba strojov a prístrojov v stavebníctve,

5. prenájom priemyselného tovaru,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti,

7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. činnosť účtovných poradcov,

10. vedenie účtovníctva,

11. prieskum trhu a verejnej mienky,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

15. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),

16. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,

17. prenájom hnuteľných vecí - strojov, prístrojov, strojných zariadení a mechanických prostriedkov,

18. prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení,

19. prípravné práce pre stavbu - zemné, búracie a kopáčske práce,

20. manipulácia s tovarom,

21. oprava, montáž a údržba stavebných strojov a zariadení,

22. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

23. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

24. Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: oprava a údržba; montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Sari Helander, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Töölöntorinkatu 7 A 21, Názov obce: Helsinki, PSČ: FI-00260 , Štát: Fínska republika , Dátum narodenia: 23.01.1967, Deň vzniku funkcie: 07.07.2022

Meno a priezvisko: Erik Bengtsson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tussmötevägen 192B, Názov obce: Enskede, PSČ: SE-12264 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 17.04.1969, Deň vzniku funkcie: 07.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ján Kozáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasinkova 17, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 27.10.1981, Deň vzniku funkcie: 21.11.2012

Meno a priezvisko: Ing. Marta Barankaiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 15.02.1972, Deň vzniku funkcie: 10.01.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu vždy dvaja spoločne s tým, že za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ramirent Oy, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tapulikaupungintie 37, Názov obce: Helsinki, PSČ: 00750 , Štát: Fínska republika , Iné identifikačné číslo: 0977135-4

Výška vkladu:  331 941,000000 EUR, Rozsah splatenia:  331 941,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 941,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 941,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2416

2. Zmena spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti uzavretá medzi spoločníkmi dňa 2.11. 1992 a upravená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 2416

3. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1996. Stary spis: S.r.o. 2416

4. Zápisnica čl 1 z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1997. Stary spis: S.r.o. 2416

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.1999, na ktorom bol odvolaný konateľ.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.1998.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.7.1999.

8. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.1.2002.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.2002. Spoločenská zmluva v úplnom znení zo dňa 23.12.2002.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného OTS ( Obchodno - technické služby ) spol.s.r.o na OTS Bratislava, spol.s.r.o.

11. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti OTS Bratislava, spol. s r.o. zo dňa 13.10.2005 sa hodnota základného imania zvyšuje z pôvodných 200 000.- Sk na 10 000 000.- Sk.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2006 - rozšírenie predmetu činnosti.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.07.2006

14. Živnostenský list zo dňa 04.10.2006

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2008.

16. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2010.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2011. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2011.

18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2011 o zmene obchodného mena: OTS Bratislava, spol.s.r.o. na nové obchodné meno: RAMIRENT spol. s r. o.

19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2012.

20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2012.

21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09.2013.

22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1