Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011084

OBCHODNÉ MENO: PROXI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38920/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 35 972 483

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prieskum trhu,

6. kresličské a grafické práce podľa predlohy,

7. obstarávanie služieb spojených s prenájmom bytového a nebytového fondu,

8. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové práce,

10. výroba piliarska a impregnovanie dreva,

11. výroba drevených obalov,paliet,

12. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

13. prevádzkovanie športových zariadení,

14. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,

15. prenájom výpočtovej techniky,

16. ubytovanie v rozsahu voľných živností,

17. čistiace a upratovacie práce,

18. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,

19. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,

20. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

21. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dorota Barbara Papież, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pisarska 19, Názov obce: Bielsko-Biała, PSČ: 43-300 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 10.07.1990, Deň vzniku funkcie: 11.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Otto Dermek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 16.07.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dorota Barbara Papież, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pisarska 19, Názov obce: Bielsko-Biała, PSČ: 43-300 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 10.07.1990

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1