Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011069

OBCHODNÉ MENO: Portofino wine bar & pasta s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 96745/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 47 446 781

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. reklamná a propagačná činnosť

6. prenájom hnuteľných vecí

7. vedenie účtovníctva

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. marketingové služby

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

16. faktoring a forfaiting

17. služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

19. finančný leasing

20. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdková 3992/39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 02.07.1969, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Radomír Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 23.10.1972, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Biskupič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 01.04.1967, Deň vzniku funkcie: 14.04.2015

Meno a priezvisko: Roman Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2980/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 25.08.1968, Deň vzniku funkcie: 02.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: OLYMPIA, v.o.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršovo nábrežie 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 31 372 082

Výška vkladu: 2 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Roman Sládek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2980/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 25.08.1968

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.09.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1