Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011071

OBCHODNÉ MENO: PPE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152324/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šusteková 3717/51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 53 746 007

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Textilná výroba

2. Odevná výroba

3. Spracovanie kože

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

6. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

9. Výroba výrobkov z gumy výrobkov z plastov

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Výroba bižutérie a suvenírov

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

17. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

18. Prevádzka malých plavidiel

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Kuriérske služby

21. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

22. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

24. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

25. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

26. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

27. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Finančný lízing

29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

30. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

31. Faktoring a forfaiting

32. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

33. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

34. Vedenie účtovníctva

35. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

36. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

37. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

38. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

39. Zadávanie klinického skúšania liečiv

40. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

41. Dizajnérske činnosti

42. Fotografické služby

43. Pravidelná kontrola detského ihriska

44. Služby požičovní

45. Prenájom hnuteľných vecí

46. Informačná činnosť

47. Čistiace a upratovacie služby

48. Administratívne služby

49. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

50. Poskytovanie sociálnych služieb

51. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

52. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

53. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

54. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

55. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

56. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

57. Služby súvisiace so skrášľovaním tela.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marieta Suchá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrohošť 120, Názov obce: Dobrohošť, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 03.06.1978, Deň vzniku funkcie: 04.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marieta Suchá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrohošť 120, Názov obce: Dobrohošť, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 03.06.1978

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Suchý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrohošť 120, Názov obce: Dobrohošť, PSČ: 930 31 , Dátum narodenia: 22.10.1974

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1