Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011077

OBCHODNÉ MENO: PROFARMA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147500/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Láb 560, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 

IČO: 53 239 113

DEŇ ZÁPISU: 19.09.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Reklamné a marketingové služby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

10. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Vedenie účtovníctva

14. Administratívne služby

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Služby požičovní

17. Skladovanie

18. Chov vybraných druhov zvierat

19. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Habuda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Láb 560, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 23.10.1966, Deň vzniku funkcie: 19.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Habuda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Láb 560, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 23.10.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1