Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011064

OBCHODNÉ MENO: POINFO SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 163009/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 49/II 1692, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 54 802 083

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Administratívne služby

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Vedenie účtovníctva

11. Činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov a starobného dôchodkového sporenia-

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PaedDr. František Dragúň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 41, Názov obce: Komjatice, PSČ: 941 06 , Dátum narodenia: 26.12.1973, Deň vzniku funkcie: 12.08.2022

Meno a priezvisko: Michal Faltičko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 8936/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 27.08.1987, Deň vzniku funkcie: 12.08.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bízik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kalinčiaka 1585/42, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 01.03.1975, Deň vzniku funkcie: 09.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za Spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisové právo za Spoločnosť vykonávajú konatelia tak, že k odtlačku pečiatky Spoločnosti, vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Swiss Life Select Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 49/II. 16920, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 36 752 606

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bízik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kalinčiaka 42, Názov obce: Palárikovo, PSČ: 941 11 , Dátum narodenia: 01.03.1975

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Dudás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského 43, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 01.02.1964

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1