Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011067

OBCHODNÉ MENO: Poradenstvo-Účtovníctvo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 119777/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 1J, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 

IČO: 50 901 184

DEŇ ZÁPISU: 19.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Skladovanie

8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Vedenie účtovníctva

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Kabátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvorníky 693, Názov obce: Dvorníky, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 27.08.1979, Deň vzniku funkcie: 12.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: K obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Kabátová, Bydlisko: Názov obce: Dvorníky 693, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 27.08.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 4.5.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1