Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011068

OBCHODNÉ MENO: Porta Dúbravka s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48583/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazierkom 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 

IČO: 43 795 382

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. automatizované spracovanie údajov,

9. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

10. grafické práce na počítači - počítačová grafika podľa predlohy,

11. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

12. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

13. organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

14. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

15. administratívne práce,

16. vedenie účtovníctva,

17. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,

18. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

19. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

20. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

21. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,

23. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

24. inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva,

25. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

27. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

28. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavená plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

29. výkon činnosti stavbyvedúceho,

30. výkon činnosti stavebného dozoru,

31. zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov,

32. poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Zdeno Boška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazierkom 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 22.01.1963, Deň vzniku funkcie: 24.10.2007

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Gerbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 8007/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 08.11.1960, Deň vzniku funkcie: 24.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Gerbel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 8007/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Shelen s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

Výška vkladu: 7 369,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 369,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Zdeno Boška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad jazierkom 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 22.01.1963

Výška vkladu: 11 552,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 552,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 917,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 917,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.10.2007 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1