Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011063

OBCHODNÉ MENO: Pod Kopcami, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65470/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 32/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 

IČO: 45 540 748

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. administratívne služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. reklamné a marketingové služby,

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tomáš Hulík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pastierska 3496/33, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 12.02.1981, Deň vzniku funkcie: 13.10.2015

Meno a priezvisko: Tomáš Maroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 579/27, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 13.02.1979, Deň vzniku funkcie: 28.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: AOS Investments s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 27, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , IČO 36 784 168

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BECEP s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 44/A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , IČO 35 935 227

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.04.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2015.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1