Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011061

OBCHODNÉ MENO: PETROLEX, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57102/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 44 647 964

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

7. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

9. počítačové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 15.10.1959, Deň vzniku funkcie: 27.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 15.10.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.02.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1