Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011054

OBCHODNÉ MENO: Partners Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4256/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 31 341 314

DEŇ ZÁPISU: 03.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchod s textilným tovarom, kozmetickými výrobkami a galantériou

2. výroba textilného tovaru a textílií

3. obchod s tovarom všetkého druhu

4. účasť na podnikaní iných firiem

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Rudolf Skokan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lesná 531, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 22.11.1976, Deň vzniku funkcie: 24.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Nowak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 39, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 09.11.1978, Deň vzniku funkcie: 24.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: N-consult, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 39, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , IČO 36 359 084

Výška vkladu:  166 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  166 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 82013049160, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 30.12.2019

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: HYPO-BANK BURGENLAND , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aktiengesellschaft Neusiedler Straße 33, Názov obce: Eisenstadt, PSČ: 7000 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: 259167d

Obchodné meno/názov: AF Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 18, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 54 633 443

Výška vkladu:  166 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  166 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 82013049160, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 30.12.2019

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: HYPO-BANK BURGENLAND, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aktiengesellschaft Neusiedler Straße 33, Názov obce: Eisenstadt, PSČ: 7000 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: 259167d

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   332 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou z 8. 9. 1992, v súlade zo zák. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. Starý spis: S.r.o. 8722

2. Zmeny schválené valným zhromaždením konaným dňa 8.12.1993. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.12.1993. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.5.1994. Starý spis: S.r.o. 8722

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.01.1995, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.03.1995 Starý spis: S.r.o. 8722

4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.5.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.1995. Starý spis: S.r.o. 8722

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12. 7. 1996. Starý spis: S.r.o. 8722

6. Doplnok zo dňa 8.5.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.

7. Riadne valné zhromaždenie konané dňa 13.12.2002 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy formou dodatku.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2006.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.01.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2007. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.03.2007.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2011.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2012.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1