Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011056

OBCHODNÉ MENO: PD ČATAJ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40212/B

SÍDLO:  Názov obce: Čataj 330, PSČ: 900 83 

IČO: 36 292 451

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. Pestovanie obilnín a kultúrnych plodín

5. Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Milan Rášo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čataj 81, Názov obce: Čataj, PSČ: 900 83 , Dátum narodenia: 06.10.1968, Deň vzniku funkcie: 11.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Poľnohospodárske družstvo ČATAJ, Sídlo: Názov obce: Čataj 330, PSČ: 900 83 , IČO 00 613 878

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Milan Rášo, Bydlisko: Názov obce: Čataj 280, PSČ: 900 83 , Dátum narodenia: 15.12.1955, Deň vzniku funkcie: 12.04.2006

Meno a priezvisko: Zdenko Ižo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čataj 275, Názov obce: Čataj, PSČ: 900 83 , Dátum narodenia: 02.09.1958, Deň vzniku funkcie: 27.09.2018

Meno a priezvisko: Ľubomír Krajčírovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čataj 216, Názov obce: Čataj, PSČ: 900 83 , Dátum narodenia: 11.04.1975, Deň vzniku funkcie: 19.07.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2006 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1