Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011053

OBCHODNÉ MENO: ParkingAgatova, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 119595/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 406/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 50 871 587

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Mário Barna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 3183/82, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 17.10.1981, Deň vzniku funkcie: 13.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Co-finance, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 406/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 46 462 899

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 5.12.2018, ktorá je prílohou č. 5 „Smlouvy o úvěru č. 181000122“ bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti Co-finance, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniklo zápisom do obchodného registra dňa 18.12.2018. Na základe zmluvy o zriadení záložného ráva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou č. 2a "Smlouvy o úveru č. 191000175" bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločnosti Co - finance, s.r.o. v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné Právo vzniká zápisom do obchodného registra.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Príloha 17a k úveru č. 191000175, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 10.05.2021

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Fio banka, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Celnici 1028/10, Názov obce: Praha, PSČ: 11721 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 61858374

Meno a priezvisko: Mgr. Mário Barna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárska 3183/82, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 17.10.1981

Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 5.12.2018, ktorá je prílohou č. 4 „Smlouvy o úvěru č. 181000122“ bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Mgr. Mária Barnu v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniklo zápisom do obchodného registra dňa 18.12.2018. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, ktorá je prílohou č. 2 „Smlouvy o úvěru č. 191000175“ bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel Mgr. Mária Barnu v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniklo zápisom do obchodného registra dňa 12.05. 2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1