Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011050

OBCHODNÉ MENO: ORION TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130369/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská cesta 30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 36 540 773

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. reklamná a propagačná činnosť

4. vydávanie kníh, periodických a neperiodických publikácií

5. usporadúvanie kultúrnych a športových akcií

6. zásielkový predaj v rozsahu voľných živností

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zoltán Molnár, Bydlisko: Názov obce: Vlčany 1641, PSČ: 925 84 , Dátum narodenia: 17.07.1966, Deň vzniku funkcie: 19.03.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Bohuněk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanovo nám. 80, Názov obce: Litomyšl, Štát: ČR , Dátum narodenia: 10.09.1963

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jiří Doubek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benátky 114, Názov obce: Litomyšl, Štát: ČR , Dátum narodenia: 28.02.1966

Výška vkladu: 4 482,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 482,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.1.2001 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1