Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011048

OBCHODNÉ MENO: ORBIT Group SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86942/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 47 003 243

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. administratívne služby vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. reklamné a marketingové služby,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

8. finančný leasing,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marcela Priečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babická 2534/15, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.01.1972, Deň vzniku funkcie: 23.07.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcela Priečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babická 2534/15, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.01.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.01.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z WIRASET, s.r.o. na ORBIT Group SK, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1