Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011045

OBCHODNÉ MENO: OK Oftal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 146063/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barónka 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 52 978 834

DEŇ ZÁPISU: 03.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej starostlivosti: Oftalmologická ambulancia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Oľga Krausová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barónka 7459/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 02.02.1984, Deň vzniku funkcie: 03.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Oľga Krausová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Barónka 7459/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 02.02.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1