Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011036

OBCHODNÉ MENO: NERA company s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84053/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 82H, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 46 838 724

DEŇ ZÁPISU: 14.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. finančný lízing,

6. faktoring a forfaiting,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. reklamné a marketingové služby,

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prípravné práce pre stavbu

11. čistiace a upratovacie služby

12. administratívne služby

13. kuriérske služby

14. služby verejných nosičov a poslov

15. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,

16. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

18. prípravné práce k realizácii stavby,

19. demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Richard Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 21.12.1977, Deň vzniku funkcie: 01.07.2014

Meno a priezvisko: Monika Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 20, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 13.04.1986, Deň vzniku funkcie: 01.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richard Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 21.12.1977

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Monika Némethová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 13.04.1986

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbárska 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 13.11.1978

Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 11.09.2019, uzatvorenej medzi spoločnosťou NERA company s.r.o., so sídlom Kopčianska 82H, 851 01 Bratislava, IČO: 46 838 724, ako predávajúcim a spoločnosťou NERA company SK s. r. o., so sídlom Kopčianska 82H, 851 01 Bratislava, IČO: 52 325 172 ako kupujúcim.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 06.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2014.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2015.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2015.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1