Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011040

OBCHODNÉ MENO: NEWMAN Personnel Agency Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 133364/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 52 083 268

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

2. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sťahovacie služby

11. Kuriérske služby

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Počítačové služby

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Administratívne služby

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vedenie účtovníctva

22. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

28. Fotografické služby

29. Textilná výroba

30. Vykonávanie činnosti Agentúry dočasného zamestnávania

31. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stanislav Kyzlink, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Sladovny 196, Názov obce: Praha, PSČ: 154 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.01.1987, Deň vzniku funkcie: 07.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Hajduová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajč 443, Názov obce: Bajč, PSČ: 946 54 , Dátum narodenia: 17.03.1989, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo veciach, ktorých hodnota presiahne sumu 5 000 eur konajú konatelia v mene spoločnosti spoločne, inak konajú každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: NEWMAN Group, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mařákova 263/3, Názov obce: Dejvice, Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 109 95 269

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Hajduová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajč 443, Názov obce: Bajč, PSČ: 946 54 , Dátum narodenia: 17.03.1989

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1